Sranda :D

školní řád

Jak vzniklo slovo škola?

Š - šíleně

K - kruté

O - obtěžování

L - líných

A - adeptů

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


New školní řád

* Žák chodí do vyučování zásadně tu minutu kdy začíná vyučování, nejlépe i později, aby ve škole nebyl moc dlouho
* Ve škole se chová jako doma, válí se po lavici, klidně si dá nohy na stůl, a nechává po škole papírky, je to pro dobro uklízeček
* Do školy zásadně nenosí přezůvky a po škole chodí v botech, aby si neušpinil přezůvky
* Chodí jen na ty předměty které ho baví, aby si nestěžoval že se nudí
* Školu může kdykoliv bez vědomí kohokoliv opustit- omluveku nepotřebuje
* Když si nechce zapsat nějakou známku do ŽK tak samozřejmě nemusí a učitel ho k tomu nesmí nutit
* Když žák nechce být zkoušen, nebo psát nějaký test tak nemusí, aby se moc nenamáhal
* Když se žákovi nepovede nějaká písemná práce a dostane na ni nějakou špatnou známku, tak ji musí okamžitě vyhodit!
* Žáci můžou v hodinách jíst-aby neměli hlad a pít aby neměli žízen a klidně si na celou hodinu odskočit na WC aby ... se nestalo neštěstí
* Žák se může hádat s vyučujícím, sprostě mu nadávat a klidně si říct o lepší známku a když se mu na učitelovi něco nelíbí musí to ohlásit řediteli a učitel bude okamžitě vyhozen
* Během vyučování se žák musí houpat na židli aby se mu lépe sedělo a povídat si se spolužáky okolo aby se příliž nenudil
* Když žák trpí nějakou nemocí např. bolení hlavy, nesmí nejmín týden do školy aby se mu nemoc neopakovala
* Když mu učivo příde nejasné, nebo zbytečné nemusí si jej zapisovat
* HODINA TRVÁ MAXIMÁLNĚ ČTVTR HODINY! Jestli se překročí daný limit žák to musí okamžitě nahlásit řediteli školy a učitel bude okamžitě vyhozen!
* Žáci v hodině nemusí sedět na místech ale i volně si chodit po třídě, aby se přizpůsobili co nejvíce prostědí
* Než opustí žáci třídu sou v ni povini udělat co největší nepořádek, aby každej věděl že se tam učilo a aby měli uklízečky co uklízet
* Učitel nesmí proti žákovi použít žádné hanlvé slovo, jestliže se tak stane učitel bude okamžitě vyhozen!
* Žáci v žádném případě nemusí dělat domácí úkoli a učit se doma- už tak mají školy dost!

 
 PX